Historie klubu

Sportovní klub v Pavlově  se začal formovat na podzim roku 2000,  kdy hlavní nadšenci bratři Nechvátalové a Pavel Nosek svolali schůzi občanů vesnice Pavlov, kteří měli zájem podílet se na sportovní činnosti. Na této schůzi byly probrány všechny důležité organizační záležitosti a  bylo zvoleno vedení klubu.  V neposlední řadě byla  prodiskutována náplň činnosti klubu. Všichni  budoucí členové se shodli na tom, že hlavním a v blízké budoucnosti i jediným cílem klubu bude sestavit fotbalové mužstvo mužů, které bude schopné hrát soutěž ČMFS. Po vyřízení všech potřebných formalit se sportovní klub stává dne 30.11.2000 členem ČSTV, a to  pod oficiálním názvem Sportovní Klub Pavlov. Druhým významným dnem fotbalu v Pavlově je 22.5.2001, kdy byl fotbalový oddíl klubu přijat výkonným výborem ČMFS za člena.

Read More: Založení SK Pavlov historie klubu

 V dalším ohlédnutí do minulosti fotbalu v Pavlově si připomeneme období 2001-2005, v němž se fotbal v naší vesnici teprve zabydloval.

Read More: Období 2001-2005 aneb první postupující tým