Založení SK Pavlov historie klubu

Sportovní klub v Pavlově  se začal formovat na podzim roku 2000,  kdy hlavní nadšenci bratři Nechvátalové a Pavel Nosek svolali schůzi občanů vesnice Pavlov, kteří měli zájem podílet se na sportovní činnosti. Na této schůzi byly probrány všechny důležité organizační záležitosti a  bylo zvoleno vedení klubu.  V neposlední řadě byla  prodiskutována náplň činnosti klubu. Všichni  budoucí členové se shodli na tom, že hlavním a v blízké budoucnosti i jediným cílem klubu bude sestavit fotbalové mužstvo mužů, které bude schopné hrát soutěž ČMFS. Po vyřízení všech potřebných formalit se sportovní klub stává dne 30.11.2000 členem ČSTV, a to  pod oficiálním názvem Sportovní Klub Pavlov. Druhým významným dnem fotbalu v Pavlově je 22.5.2001, kdy byl fotbalový oddíl klubu přijat výkonným výborem ČMFS za člena.

    Vlastní fotbalové mužstvo se začalo utvářet na jaře roku 2001, kdy sehrálo celou řadu přípravných utkání s mužstvy z okolních vesnic a zúčastnilo se několika turnajů. V této době získal klub významnou osobnost v trenérovi  Josefu Duchoňovi, který má jako bývalý hráč krajského přeboru mnoho zkušeností a dovede je hráčům předávat. Na konci srpna 2001 začal fotbalový oddíl hrát skupinu B, IV.třídy okresního přeboru ČMFS. První zápas v soutěži sehrálo mužstvo v Černíči, kde pod tlakem podlehlo domácímu mužstvu 0:4.  I přes tento nepříznivý začátek si mužstvo v dalším průběhu podzimní části sezóny 2001/2002 vedlo velmi dobře a umístilo se na  4. místě ze 13 účastníků soutěže. Toto umístění je pro klub jako pro nováčka soutěže pěkné a cílem mužstva pro jarní část této sezóny je toto umístění minimálně udržet.

      Co se  týče sportovního zázemí, je stávající situace našeho klubu nevalná. Klub nemá vlastní hřiště a prozatím hraje na hřišti v obci Hladov. Tento stav je jak pro hráče, tak i pro fanoušky nevýhodný, a proto se vedení klubu snaží přesvědčit zastupitele naší obce, aby výstavbu nového fotbalového hřiště  zahrnuli do plánu rozvoje obce.  Je chvályhodné, že obec si uvědomuje přínos sportovního klubu zejména pro mladé občany,  má zájem  o spolupráci s klubem a začíná již koncepci nového hřiště připravovat.  Na tomto místě je třeba poděkovat zejména starostovi obce Jaroslavu Šťastnému. Dále je třeba podotknout, že Sportovní Klub  Pavlov nemá žádné obchodní partnery a všechny náklady spojené se svou sportovní činností, hradí z aktivit členů.  Ať už se jedná o aktivity jako pořádání společenských  zábav v kulturním domě nebo o vlastní členské příspěvky, které při členské základně větší jak 40 členů tvoří podstatnou část rozpočtu klubu. Z těchto prostředků klub nakoupil v roce 2001 dvě sady nových dresů, fotbalové míče a zdravotnické potřeby.

      Na závěr je třeba jménem klubu  poděkovat širší veřejnosti obce, která přes počáteční nezájem a někdy i posměšky nakonec klub v jeho činnosti a rozvoji podpořila. Zvláště je třeba vyzdvihnout fanynky a fanoušky klubu, bez jejichž vydatné podpory a hlasitého povzbuzování by fotbal v obci Pavlov nebyl na současné úrovni.

      Nezbývá než popřát sportovnímu klubu SK Pavlov další roky úspěšné činnosti a mnoho vyhraných zápasů.  

 

     Zpracoval : Michal Hos

   

                                                                                                                                                                                                                    zpracoval  Michal Hos