Zpráva disciplinární komise - 12.8.2021

ÚZ DK OFS Jihlava č.1

SR 2021/22 – 12.8.2021

Růžička Ladislav (95060828) Klub: 6120491 Sportovní klub Pavlov Soutěž: 2021612A2A III.třída mužů Zápas: Rantířov B Pavlov ,2021612A2A0206 ROZHODLA TAKTO: vyloučení po 2 ŽK § 46/1 UDĚLENÉ TRESTY: Poplatek DK: 150,- Zákaz činnosti: Počet SÚ 1 od 09.08.2021

Nechvátal Zdeněk (73071019) Klub: 6120491 Sportovní klub Pavlov Soutěž: 2021612A2A III.třída mužů Zápas: Rantířov B Pavlov ,2021612A2A0206 ROZHODLA TAKTO: surová hra § 42/2 DŘ UDĚLENÉ TRESTY: Poplatek DK: 150,- Zákaz činnosti: Počet SÚ 4 od 09.08.2021

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do sedmi dnů ode dne jeho doručení, a to k orgánu dle §75 odst. 2 Disciplinárního řádu. Odvolání musí ve lhůtě shora uvedené nebo v další lhůtě pěti dnů k tomu stanovené odvolacím orgánem obsahovat náležitosti dle ust. § 107 odst. 1 Disciplinárního řádu.